Wolves Summit

obsługa fotograficzna konferencji

Klient: Wolves Summit
Czas współpracy: 2021-2023, siedem edycji wydarzenia
Lokalizacje: Wrocław, Wiedeń, Londyn, Warszawa
Zakres: wykonywanie zdjęć scen, dokumentacja brandingu i logotypów partnerów, zdjęcia dla uczestników konferencji, pokazanie skali wydarzenia i emocji towarzyszących jej uczestnikom
Liczba zdjęć: od 300 do 600 zdjęć z każdego dnia konferencji
Druga fotograf (podczas wybranych edycji): Lucyna Lewandowska
Transmisja live i organizacja sceny: Tutek Media House
Czas dostarczania zdjęć: kilkaset zdjęć tego samego dnia, jeszcze podczas trwania konferencji; wszystkie zdjęcia w ciągu tygodnia
Forma dostarczenia zdjęć: obrandowana galeria online dostępna publicznie pod kodem QR https://photos.wolvessummit.com/