Spark of change

29.04.2020

Lokalizacja: OTAKO studio

Organizatorzy: KDK Events, Skills Masters

Czas trwania realizacji: 12 godzin

Zakres realizacji:

  • zdjęcia prelegentów występujących w studio
  • fotografie z backstage studio, np. do przyszłych ofert współpracy
  • przygotowanie i przesłanie połowy wszystkich fotografii w dniu realizacji
  • kontakt ze sztabem social media
  • zdjęcia pozowane sztabu organizatorów konferencji

Zakres wykorzystania zdjęć:

  • portale społecznościowe organizatorów i prelegentów
  • promocja przyszłych edycji wydarzenia