Ideathon 2021

Warszawa, 17.09.2021

 Lokalizacja: Mińska 65, Warszawa

Organizator: Stowarzyszenie Młodzieży RP

Czas fotografowania: 11 godzin wydarzenia

Zakres realizacji:

  • w sumie blisko 600 gotowych zdjęć

  • zdjęcia wszystkich prelegentów

  • zdjęcia dla uczestników wydarzenia

  • przesyłanie pierwszych fotografii w trakcie wydarzenia

  • deadline przesłania gotowych zdjęć: 7 dni od konferencji

Zakres wykorzystania zdjęć:

  • portale społecznościowe organizatorów i uczestników

  • promocja przyszłych edycji wydarzenia