II Bal Alumnów NZS

22.02.2020

Lokalizacja: Arkady Kubickiego, Zamek Królewski w Warszawie

Czas trwania: 5 godzin pracy podczas uroczystości

Zakres realizacji: